Uslu, yeniden TBMM’nin Güvenliğinden Sorumlu | İskilip Gazetesi | İskilip'in En Kapsamlı Gazetesi | Avc
Uslu, yeniden TBMM’nin Güvenliğinden Sorumlu
HABERLER

Uslu, yeniden TBMM’nin Güvenliğinden Sorumlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi belirlendi. Buna göre Güvenlik Koordinasyon Kurulu ve Kolluk İşlerinden sorumlu Başkanlık Divanı Üyesi Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu oldu.

TBMM Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, takip ve koordinasyonunu 5. Kez Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu tarafından sağlanacak.

İdare Amirlerinin TBMM İçtüzüğünün 17 nci maddesi gereğince, Başkanın talimatıyla yapılan görev dağılımı şu şekilde:

a) Kolluk, İdari ve Sosyal İşler.

1. İdare Amiri Salim USLU (Çorum Milletvekili) Güvenlik Koordinasyon Kurulu (Kolluk İşleri, Giriş kartları, Araç Kartları)

2. İdare Amiri Orhan KARASAYAR (Hatay Milletvekili) Parlamenter hizmetleri (Milletvekillerine yazılar, duyurular)

3. İdare Amiri İbrahim ÖZDİŞ (Adana Milletvekili) Milletvekillerine ait Sağlık İşleri.

4. İdare Amiri Sırrı Süreyya ÖNDER (Ankara Milletvekili) Tören Hizmetleri.

5. İdare Amiri Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI (Mardin Milletvekili) Sosyal İşler (Restoran ve Misafirhaneler)

b) Ulaştırma, Basın ve Halkla İlişkiler.

1. İdare Amiri Erkan HABERAL (Ankara Milletvekili) Ulaştırma Hizmetleri (Makam araçları ve şoförlerin görevlendirme yazıları)

2.İdare Amiri Ahmet GÜNDOĞDU (Ankara Milletvekili) Basınla İlişkiler kurulu.